Silahlı Eğitim Programı

Silahlı Eğitim Programı Nedir ?

Toplam süresi 120 ders saati olan bir özel güvenlik eğitim programıdır.Bu eğitim programına katılabilmek için en az lise mezunu olup; 21 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir.5188 sayılı kanunda belirtildiği şekliyle; bu programın 100 saatlik bölümü silahsız eğitim konularından; 20 saatlik bölümü de silah bilgisi ve atış dersleri konularından oluşmaktadır.

Öğrenciler eğitim programı sonunda 100 soru silahsız, 25 soru silahlı toplam 125 soruluk test sınavına ardında da 5 adet mermi atışı yapılansilah sınavına girerler.Test sınavında başarılı olmak için silahsız derslerden sorulan 100 sorudan en az 60 soruya doğru cevap vermek gerekmektedir. Her sorunun değeri 1 puandır.Silahlı derslerden sorulan 25 adet silah sorusunun her birinin değeri 2 puan ve atış sınavında hedefe isabet eden her merminin değeri ise 10 puandır.Sınav sonucunda başarılı olabilmek için; test sınavı sonucu, silah bilgisi test sınavısonucu ve atış bilgisi sınavlarından alınan 3 sonuç toplanmakta ve bu toplam 2 ye bölünmektedir.Çıkan değerin en az 60 puan olması gerekmektedir.